DpibBrtf,

$ ábr ætandi

til fyttita ul eld, þa fyrft verdur vart við tmttttlega Bólu AðtA. tættta Sivfbooma

Sn

RN A =

teðerif hinn jotti, nf Guðs

Sa Qotttorgur Fl Dannerfur Dg Morvegð, Vinda 04 Gauta, Hertogi í Sr Pvlittulandi, O tot:

Mæti, Þettmerífi og WlDiDurg.

a Safnvel Vaccinationen eðitt Fýtbólu, fetníng hafi unt ecti aiffá wDdanfarín 2, álitin verið fem áreiðanlegt Meðal, til Forma í eu fyrir náttúrlegu Bóln, og Þefsvegnd verið froptug: feta framfylgt í Borum Mífjum og Qondums food hafur Mér Þó, Iheð Ýngri, ntátt befs varir verða, fmir ecti einúngis hafa for“ Íoiltað tiofa Þetta heilfufan ar IReðal, til Frelfis fyrir fjálfa Þá vg Þeirra Born, heldur jafnvel fett Það til féðu, er Þeir vórn Ill. nnnfnas Vivftemi ffpldir mir, tired þvf Dyfja ban fyrftn Mtbrot nóctú:legt 2 Es solu á eimílisfolti A og Þartnig ffofna sðrun í ættu. Ber hafnm Þefs sega álífið fs Enúðda til, ágvarða 25 fngnnar „meðal fyrir Þá, et gleyma þvf, fem heir í fb Billi eru þál fint fér og ðrum téylDir um, og nágvæmlegar hérum ábarÐA

230ð0rD æiliBipunart mar af 17ða pr. 1782, fyrir Danmark, hvar einnig finað et, þar sta Sept. 1 7941 gylða fEuli í Xlotveri, til hefs hennar mitilbæga Æilaángi verði þefs óþultar háð, og Mía breiðfla næmta Gjúfðóna í báðum Sa fyríbygð. Þefse begng ágbatdum og fÉfpum Bór allramil bílegaft;

1.) férhvstr Gúfsfaðir og Búfstmóðir, fvo fljótt fent vart

„beðin víð Merki til Barnabólu í þeirra Dúfu, (Eulu, án afar,

géfu það fil fynna Gófnarpreftinum, eður Þeim tilfetta Diftritts

Æhirnrqgus á Sandsbygdinnis Í Maudftsdunum einunt af Þeim praf:

tiferandi Ræfnum, og í Raupmannabofu Þeim nærfta Difttifts Ræfni, ef Þau fjálf engan Dúslæfnir hafa, undir eftir af 8fa Daga Fángelfi víð Batn og Brad, inntil 3gja Mánaða etviðis É

- sjotbefrunar * húfi, eptir aða VfigFonulagi, og Dóntftola

ding PMlítum. 2.) 9IÐ allir Cæfnar og Mreftat, fent af Húfsbændum og Húfl-

„mæðrunt:bafa fengið Mvífun um Bolu:fjúfdómfins Byrjun, (Erlu

t

tafarlauft gérfa Það. Dfirvafðinu fanaftaðar fil fynna, og með Kíl:

fínrE befs ajera Biðleitni til Qæfnínga fyri Þá Gjúfn, og til fond

í Meg fyrir þeirrar næmu Góttar Útbreiðflu, og á það, fem þann:

ig (ður, géfali til fynna Þeirri alfranáðdugaft fettu Eommisfi oit -

í Kaupmamtabefit, áhrærandi Rórbólu. fefnfuguna. 3.) 9Ið einni og férbvstt É þeim Húfum, hvar vart verður bið

þá náttúrlegu Bólu, Fulu bera (Eyldir til láta tafarlauft fetja fét

Sýrbólu, ef enginn veit fil Biffir þeir áður baft hafi annadbvört

náttúrlegu eðut fetfu Bólu, ellegar Rótbóluna.

4) 9 þæt Barúðar -tealur, fem áqvarðaðar et Í SillEip: tninni af r7ða pr. 1782, Í Eiliti til annara El (Elí einnig til ORRA 5, eig Dg fit {fal vera í fullu Ea

em

*) ld því leiti Mmúga viðfémur, því Einbættismonnum er ætlað vita Snnibald og Boðord Þéfjarar marfverðu Tiljflpunar fetfi hér flutt Me ip fennar dnnara Boðorba þanninn: t! Met,

4

Gjórum ða

fent Þann 13ða Febt. Þ. IL, et Funnugt gjert Raupmannabafitat

Snnbyggendum fyrir Gilblutun Bors Danffa Cancelfies, ábrærandi *

bvgrnig með (Euli fara, Þegar fyrft verður vart við þenna Gjúfvónt fómaftaðar. 9 féðaft:

5.) SD heir, fem forfótna géfa til Fyia ltbrot þeirta nænnt

-Gjúfðóma, fem nm ev talað í TillEipuninni af £7ða Mptíl 1782,

{Eulí fæta fama Gtraffi og Því, fe hér framan er ágvardað þeim, er ecfi géfa til fynna, þá vart verður víð Mtbrot þeirrar nátt: útfegn Bólufottar. Eptir hvorju allir iðformendur allraundir: défnaft ega begða fét.

Mtgéfið f Borum Eonúnalega Qðfetursftad Ranpmattna:

béf #, þann 27ða Moji 1808.

FrEDEriK R,

Kaas; | Sig Cold. Knudfen,. Búlow, Monrad.

1, Met. Gérhvsrr Bóndi, Í hvers Íúfi uppfoma {Fjæðar eg næmar Gáttir, fvo fem; ælóðfétt, Slectufótt , eða snnnr hættuleg ótt, fen Dreifit fér út í úfínu og reynift næm, {Éal, eða Bóndinn ei vid, þá Fólf hans eða nærftu Grannar,. ftrar gtfa þetta Gófnarpreftinum til fynna.

A Yet, Þeir, fem í Búfinn eru bjá Þeim fjúfu og Þurfa Beim til 210: þjúftunar, egá með Alúd gæta þefs, Læfnismeðal fénu náqvæmlega brúfud, og FyrifFrift Læfna þarum fylgt, og. enginn Opiðfomandi Eoma til Gjútlínganna; Gorgar: og aðrar Hlmúga Gamfomur þar, ega fyrirboðnar vera Á meðan Góttin vibheldft,

6. Art. Þeie, fem Deya af þefsbáttar ffjædum Góttum, {Fulu jarbaft Áður full 4 Deægur eru liðin frá þef þeir Deyðu, Í fama Fatnaði, fem Þeir gnduðuft ís ega Eíffiftur eitra bifaft innanverðt, en þeir grafaft 4ta Mína Djúpt undir Herðu. Engin Líffylgd leyfaft við Befsbáttar Breft: tanie, og. einúngis þeir Foma En fem haubfynlega A þe til bera og jarða E:fiD,

7, Htt. éti Befjar Barúdar - teglut náqvæmlega baldnae, famt efi þindrað Utdreifingu fÉjudra Gótta, má, Þegar Landlæfnirinn álítur þad lbúngis naudfynlegt, gjera þá Mábítefun, fem Þeft og bagqvæmaft {Ed gét: út, Góttar:bæirnir verdi með Fólfi umfetnir, til verja gllmm HðEomr

Þóngað og Burtfar þaðan , bvar um Ymtmaburinn þá gjerir- ala ME lega pA

=

90 Boði ens. Fonúnglega data Gancellieg, án sjá Nún 1808, á Betta Eonúnalega Opið Bvéf appfeftaft á allat Setja. ÓbEr „ll Þinghús, við Þíng og Amúga Gamfomut, og á férbvatja Rrambúd á Landinu.

Jslands Stipt-Amts Contoiri, Þann 1oða et, 1809. MM, Stephenfen,

ei